Внутрішні нормативні документи Житомирського професійного ліцею

11 Benefits and Advantages of Document Management Systems • MHC

1. НОРМАТИВНА БАЗА ЖИТОМИРСЬКОГО
ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

П.1. Загальна нормативна база

 • Звіт про доступність.
 • Статут.
 • Колективний договір.
 • Ліцензія.
 • Свідоцтво про атестацію.
 • Стратегія розвитку Житомирського професійного ліцею.
 • Положення про адміністративну раду Житомирського професійного ліцею.
 • Правила внутрішнього розпорядку здобувачів освіти Житомирського професійного ліцею.
 • Положення про центр інноваційної освіти впродовж життя.
 • Положення про центр професійної кар’єри Житомирського професійного ліцею.
 • Положення про психологічну службу Житомирського професійного ліцею.

2. ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТИ

 • Положення про центр інклюзивної освіти Житомирського професійного ліцею.
 • Положення про команду психолого-педагогічного супроводу здобувачів освіти Житомирського професійного ліцею.

3. ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

 • Правила прийому до Житомирського професійного ліцею.
 • Умови прийому на навчання.
 • Положення про вступне випробовування у формі співбесіди при вступі на навчання до Житомирського професійного ліцею.
 • Положення про приймальну комісію Житомирського професійного ліцею.

4. АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

 • Положення про академічну доброчесність та етику академічних взаємовідносин в Житомирському професійному ліцеї Житомирської обласної ради.
 • Положення про комісії з академічної доброчесності, етики та управління конфліктами у Житомирському професійному ліцеї.

5. ПОЗАНАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ.
ОРГАН САМОВРЯДУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

6. ГУРТОЖИОК

 • Положення про гуртожиток Житомирського професійного ліцею.
 • Правила внутрішнього розпорядку мешканців гуртожитку Житомирського професійного ліцею.

7. ОХОРОНА ПРАЦІ, БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ,
ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

 • Положення про службу охорони праці.
 • Положення про порядок проведення і перевірки знань з питань охорони праці Житомирського професійного ліцею.
 • Положення про навчання, інструктаж з охорони праці Житомирського професійного ліцею.
 • Інструкція з безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу під час зимових канікул.
 • Інструкція з безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу під час літніх канікул.
 • Програма вступного інструктажу з охорони праці.
 • Програма загальної підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях.

8. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • Положення про облікову політику.
 • Положення про стипендію.
 • Положення про виплату стипендії здобувачам освіти.