Вступ 2023

Умови прийому:

 1. Прийом до Житомирського професійного ліцею проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:
 • за рейтинговим списком вступників;
 • за результатами співбесіди;
 • за результатами середнього бала відповідного документа про базову середню освіту або повну загальну середню освіту;
 • за результатами вступних випробувань;
 • запровадженням інших критеріїв відбору, що не суперечать законодавству України.

2. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.

3. Особи, які без поважних причин не з’явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

4. У разі прийняття рішення Міністерством освіти і науки України про продовження вступної компанії, термін прийому документів може бути подовжено.

Перелік професій, за якими здійснюється навчання згідно з отриманими ліцензіями:

Список необхідних документів для вступу:

Вступники подають особисто:

 • заяву про вступ до Професійного ліцею, вказуючи обрану професію, форму здобуття освіти, місце проживання;
 • документ про освіту (оригінал);
 • ідентифікаційний код;
 • медичну довідку форми 086/о та довідку про щеплення;
 • 8 фотокарток розміром 3х4 см;
 • військово-обліковий документ;
 • копії документів, що дають право на пільги для вступу до Професійного ліцею (за наявності);
 • папка для паперів, 10 файлів, швидкозшивач;
 • 3 конверти.

Вступники подають особисто документ, що підтверджує громадянство, та документ, що посвідчує особу чи її спеціальний статус, а особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту та подали відповідну заяву про визнання їх біженцем або особою, що потребує додаткового захисту, надають довідку про звернення за захистом в Україні.

Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

Зарахування:

Зараховуються поза конкурсом:

Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

 • випускники загальноосвітнього закладу освіти III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
 • випускники загальноосвітнього закладу освіти II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
 • учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
 • призери III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України в рік вступу;
 • особи з інвалідністю та діти з малозабезпечених сімей, у яких обидва батьки є особами з інвалідністю, один з батьків є особою з інвалідністю, а інший помер, одинока матір є особою з інвалідністю, батько є особою з інвалідністю та виховує дитину без матері, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;
 • особи, які вступають до професійного ліцею за цільовим направленням на навчання.

Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до Професійного ліцею за обраною формою здобуття освіти.

У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

Зарахування до Житомирського професійного ліцею здійснюється наказом директора.

Зарахування до Професійного ліцею на навчання за рахунок місцевих бюджетів, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами здійснюється в межах ліцензійних обсягів.

Додатково:

Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Житомирського професійного ліцею. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані

Онлайн набір учнів!

Ви маєте можливість подати заяву на вступ, не виходячи з дому! Для цього необхідно скачати нижче наведену форму,  заповнити її та відправити за адресою ztvpui@gmail.com з назвою теми «Заява на вступ».

Правила прийому вступників 2023
Положення про конкурсний відбір
Розклад проведення конкурсного відбору (співбесіди)
Орієнтовний перелік питань для проверення конкурсного відбору (співбесіди)