Шановні здобувачі освіти!

Ви є членами великої учнівської родини, складовою частиною колективу Житомирського професійного ліцею. Від Вас ми очікуємо позиції, що виражається в патріотизмі, в дотриманні культурних традицій, пошані до державних символів, до мовних обов’язків, що полягають у захисті та збереженні рідної мови.

Очікуємо від Вас високої культури вчинків у різних ситуаціях, пошани до батьків, людей старшого покоління, у створенні доброзичливої атмосфери в колективі здобувачів освіти, друзів, примноження добрих традицій в учнівському житті. Недопустимим є лихослів’я – вживання нецензурщини, брутальної лайки, що паплюжать рідну мову, руйнують особистість кожного.

Навчальний процес в ліцеї здійснюється згідно з Законом України про освіту. Теоретичне навчання проводиться за розкладом 6 днів на тиждень, й виробниче навчання – 5 днів на тиждень. Допускається залучення здобувачів освіти до суспільно-корисної праці, організованих заходів після занять у вихідні та святкові дні, які регламентуються наказом директора за погодженням з громадськими організаціями і винагороджуються.

У ЖПУ запроваджене самообслуговування. За кожною навчальною групою закріплені навчальні кабінети або інші навчально-виробничі приміщення, які систематично прибирають прибиральниці. У позаурочний час щоденно організоване чергування здобувачів освіти, обов’язки яких визначено інструкцією.

Від здобувачів освіти вимагається свідома дисципліна, сумлінне виконання правил внутрішнього розпорядку, бережливе ставлення до училищного майна, дотримання етичних та естетичних, санітарних вимог, безпеки життєдіяльності, економії електроенергії, води, тепла.

За успіхи в навчанні, праці, творчій діяльністі, громадській активністі здобувачі освіти нагороджуються грамотами, преміями та ціними подарунками.

На території навчального комплексу не допускається тютюнопаління, вживання алкоголю та наркотичних речовин відповідно з Законом України та наказом Міністра освіти і науки України.

У ЖПЛ діє пропускна система та відеоспостереження:

  • вхід до приміщення за учнівськими квитками;
  • не допускається запізнення, пропуски без поважних причин;
  • зустрічі, побачення з посторонніми особами в навчальний час у ліцеї заборонені;
  • мобільні телефони під час занять повинні бути виключені.

Усі пропуски занять (з поважної чи без поважної причини) відпрацьовуються. Порушники навчальної та трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку строго наказуються аж до виключення з ліцею. Здобувачів освіти, які винні у пошкодженні майна, нанесенні матеріальних збитків, несуть відповідальність у встановленому порядку.

У навчальному закладі працює оран самоврядування здобувачів освіти, в кожній навчальній групі обирається або призначається староста. Рада старост у навчальному закладі виконує функції учнівської ради, є органом самоврядування, має дорадчий голос, керує учнівськими громадськими об’єднаннями, які створюються за участю всього учнівського колективу.

Хочемо щоб добросовісна праця, ввічливість, власна гідність, взаємоповага характеризували кожного з Вас, щоб кожен з здобувачів освіти ставив перед собою високі вимоги і творчо, самостійно, наполегливо їх реалізовував. Прагнемо щоб ліцей став тим місцем, в якому в повній мірі виражаються усі Ваші цінні ініціативи, реалізується самодіяльність і активність, спільні зусилля на благо ліцею. Щоб час, проведений у ЖПЛ, допоміг Вам стати професіоналами, повноцінними учасниками громадського життя.

Пам’ятайте, що високо цінується ініціатива, творчість, охайність, чистота і порядок, а для розхлябаності, недбальства, ледарства, марнотратства в ліцеї немає ні часу, ні місця.

Не будьте байдужі до зла, неправди, порушень навчального процесу. Не забувайте, що для створення навчального оточення – навчальних кабінетів, виробничих приміщень, залів, учнівського гуртожитку затрачені великі спільні з Вами зусилля і кошти – їх треба берегти.

Знайте! Оволодівши знаннями, професійними навиками Ви зможете не просити, не принижуватися, а самостійно заробляти, зайняти гідне для Вас місце в житті. За Ваші знання і працю Вас завжди будуть поважати, цінувати і любити люди.

З повагою і найщирішими побажаннями
директор ліцею Олена Дерев’янко