Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОФЕСІЮ

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення – це висококваліфікований робітник, який  має найсучасніші знання у сфері обробки інформації та програмного забезпечення, розробки, розміщення і супроводу Веб-сайтів, пошуку інформації в інформаційних мережах, супроводження та захисту інформаційно-комунікаційних комплексів.
Сферою професійного використання випускників даної професії є: сервісні центри з продажу та ремонту комп’ютерної, офісної та побутової техніки, Інтернет-провайдери, фірми-розробники програмних продуктів, підприємства, установи та організації всіх видів економічної діяльності.

Підготовка здобувачів освіти проводиться у двох комп’ютерних класах, лабораторії, підключеної до мережі Інтернет. Під керівництвом викладачів здобувачі освіти вивчають порядок виконання технологічних операцій з обробки текстової та табличної інформації, комп’ютерної графіки тощо. Здійснюють комп’ютерну верстку. Підтримують установлене системне та прикладне програмне забезпечення. Створюють та  підтримують відповідні бази даних. Обслуговують обладнання інформаційних систем.  Встановлюють, налагоджують та забезпечують роботу окремих компонентів та  конфігурацій операційних систем. Підтримують у належному стані окремі вузли  апаратури з обробки інформації та програмного забезпечення. У межах своєї  компетенції забезпечують захист інформації на комп’ютерному обладнанні та у  локальних мережах. Готують та розміщують відповідні матеріали у мережі  Інтернет.

ФАХОВІ ПРЕДМЕТИ

  1. Основи електротехніки.
  2. Обслуговування обладнання інформаційних систем.
  3. Англійська мова за професійним спрямуванням.
  4. Обслуговування програмного забезпечення.
  5. Робота з обробки інформації.
  6. Основи інформаційної безпеки.
  7. Обслуговування мережевих систем.
  8. Підготовка та розміщення матеріалів у мережі Інтернет.
  9. Мови програмування.
  10. Виробниче навчання.

НАВЧАЛЬНІ АУДИТОРІЇ

ПРАКТИКА ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Житомирський професійний ліцей співпрацює з багатьма компаніями, фірмами та установами м. Житомира, на яких проходять практику здобувачі освіти та працевлаштовуються випускники. Попит на висококваліфікованих фахівців у галузі інформаційних технологій на ринку праці на даний час надзвичайно високий. Можна працевлаштуватись за напрямками:

УМОВИ ПРИЙОМУ, ТЕРМІН НАВЧАННЯ, КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Умови прийому: 

Здавати ЗНО для вступу не потрібно! 

1.1. Прийом до Житомирського професійного ліцею проводиться шляхом конкурсного  відбору вступників на навчання: 

∙ за рейтинговим списком вступників; 

∙ за результатами співбесіди; 

∙ за результатами середнього бала відповідного документа про базову середню освіту  або повну загальну середню освіту; 

∙ за результатами вступних випробувань; 

∙ запровадженням інших критеріїв відбору, що не суперечать законодавству України. 

1.2. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому  документів. 

1.3. Особи, які без поважних причин не з’явилися на конкурсний відбір у зазначений за  розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах  конкурсного відбору не допускаються. 

1.4. У разі прийняття рішення Міністерством освіти і науки України про продовження  вступної кампанії, термін прийому документів може бути подовжено. 

Контактна інформація 

м. Житомир, вул. Небесної Сотні, 43, ztvpui@gmail.com (0412) 47-32-74

Термін навчання 1 рік

Відеоматеріал за тему: https://drive.google.com/drive/folders/15zrUlQz60B6DIOzXhNzE483ZcSDYhFwe