Всесвітній день інформації

У 2020 році Всесвітній день інформації припадає на 27 листопада. Інформація в тому чи іншому вигляді є одним з найголовніших компонентів взаємодії в природі людини і оточуючого нас світу. В широкому сенсі цього слова – інформація для людини, це всілякі сигнали і відомості які передаються між людьми усно, жестикуляро або письмово, а також цілий ряд інших способів, спрямованих на передачу і сприйняття деяких даних усіма нашими органами чуття, які потенційно могли б бути відповідно оброблені і виведені на рівень нашої свідомості. У всі часи інформація займала в житті людини одну з найважливіших позицій.

До всесвітнього дня інформації в читальному залі була проведена відеопрезентація бібліотекарем Банцер Людмилою та вихователем Пронем Ігорем.