Виховна робота в ліцеї займає провідне місце серед інших не менш важливих напрямів роботи педагогічного колективу. Головною метою є формування і розвиток ерудованої, свідомої особистості з громадянською позицією, готової до конкурентного вибору свого місця в житті.

Систему організації виховної роботи очолює заступник директора з навчально-виховної роботи Сахневич Ірина Дем’янівна.

Проводячи виховну роботу із здобувачами освіти, педагогічний колектив прагне, щоб «…з одного боку, було більше таланту, праці і освіти, а з іншого − більше людяності», як свого часу радив талановитий вчений М. Драгоманов.

Реалізація основних завдань і принципів виховання здійснюється за напрямами: національно-патріотичне виховання, інтелектуально-духовне, громадянсько-правове, моральне, екологічне, естетичне, трудове, фізичне й утвердження здорового способу життя. Виховні напрями тісно взаємопов’язані, доповнюють один одного і утворюють цілісну систему виховання. Ця система знаходить своє відображення у виховних заходах, які проводяться у Житомирському професійному ліцеї.

Важливу роль в організації системи виховної роботи відіграє методична комісія класних керівників навчальних груп. Члени методкомісії на засіданнях розглядають проблеми впровадження інноваційних форми та методів виховної роботи та методику їх використання, удосконалення методики проведення психолого-педагогічного спостереження та корекції поведінки підлітків, ролі класного керівника в системі педагогічного впливу на особистість здобувача освіти.

Основною ланкою в системі виховної роботи є класні керівники групи. В арсеналі педагогічного досвіду класних керівників груп є як традиційні за формою проведення виховні години (бесіди, лекції, інформаційні виховні години, години патріотичного та морального виховання, обговорення публікацій ЗМІ), так і виховні заходи з елементами інтерактивних виховних методик («круглі столи», диспути, ток-шоу, психологічні тренінги, зустрічі із цікавими людьми, екскурсії, заочні подорожі, літературні вітальні тощо).

Національно-патріотичне виховання є однією з головних складових виховної роботи в ліцеї, яке формується на прикладах історії становлення української державності, українського козацтва, героїки визвольного руху, досягнень у галузі політики, освіти, науки, культури і спорту і містить в собі соціальні, цільові, функціональні, організаційні та інші аспекти, охоплює своїм впливом усі навчальні групи училища.

Рада профілактики