Освітня діяльність

Житомирський професійний ліцей Житомирської обласної ради (далі-професійний ліцей) є підпорядкованим Житомирській обласній раді комунальним закладом другого (базового) рівня професійної (професійно-технічної) освіти, що забезпечує реалізацію права громадян на здобуття робітничих кваліфікацій та профільної середньої освіти, у тому числі для дітей:

1)  осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною професією відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;

2)  осіб, статус яких відповідає вимогам Закону України «Про охорону дитинства», Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Змінювалися часи, режими, політичні устрої, неодноразово змінювалася назва нашого закладу, але він завжди залишався унікальним за своєю суттю тому, що це не тільки навчальний осередок, це не тільки виховний осередок – це потужній реабілітаційний, духовний, енергетичний заклад який творить добро, який творить мудрість, який творить не зламний дух молоді з особливими освітніми потребами.

Діяльність професійного ліцею з підготовки кваліфікованих робітників для різних сфер народного господарства у 2020 році була спрямована на реалізацію завдань Закону України «Про освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», Статуту ліцею, Колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом професійного ліцею на 2017-2020 рр., рішень методичної ради ліцею та здійснювалась відповідно до вимог законодавства України.

Протягом звітного періоду професійний ліцей здійснював освітню діяльність згідно з ліцензією Міністерства освіти і науки України та свідоцтва про атестацію.

Прийом на навчання до Житомирського професійного ліцею на І курс у 2020р. становить 118 осіб, з них 24 дитини з особливими освітніми потребами, 13 з числа осіб дітей-сиріт та дітей позбавленого піклування.

Питання комплектування, збереження контингенту здобувачів освіти заплановані і систематично розглядаються на педагогічних радах та методичних нарадах.

 Проблема якості професійної освіти завжди перебувала в полі зору адміністрації професійного ліцею. Однак  в умовах карантину, у зв’язку з поширенням коронавирусної хвороби COVID -19 вона набула нового звучання. Пандемія внесла несподівані корективи  в роботу закладу і змусила всіх терміново опановувати цифрові інструменти й нові педагогічні підходи та методики. Вимушене дистанційне навчання стало викликом для всіх учасників освітнього процесу: викладачів, майстрів виробничого навчання, інших педагогічних працівників, здобувачів освіти та батьків. Організувати якісне навчання з використанням цифрових технологій, надихати й мотивувати учнів, давати раду технічним проблемам виявилось терміновою потребою.

Разом з тим, результати успішності учнів випускних груп за підсумками у 2019/2020 н.р. – 56 %, загальний показник успішності – 98 %.

Постійна робота над удосконаленням критеріїв оцінювання знань з навчальних предметів (освітніх компонентів) у поєднанні із систематичним поточним контролем знань здобувачів освіти дозволила досягти максимальної об’єктивності оцінювання, про що свідчать показники успішності.

Мова освітнього процесу

Графік предметних гуртків 2021-2022

Графік навчального процесу

Розклад дзвінків

Академічна доброчесність

Доступність навчання

ЗНО

Розклад занять

Дистанційне навчання