Методична комісія № 3

Методична комісія № 3 об’єднує викладачів предметів суспільно-гуманітарної та природничо-математичної підготовки, фізичної культури та захисту України.

Голова МК Моргун Олена Володимирівна, старший викладач, спеціаліст вищої категорії.

Тому тема методичної комісії: «Формування ключових компетентностей у процесі викладання загальноосвітніх предметів».

Сьогодні постає питання організації навчального процесу з точки зору компетентнісного підходу, а отже, й проблема компетентнісного підходу до управління процесом навчання є надзвичайно актуальною, методична комісія впроваджує в навчальний процес особистісно-орієнтоване навчання, інтерактивні та ігрові технології, проєктні технології,  технології розвиваючого навчання, мультимедіа.

Склад методичної комісії:

  1. Власюк Марина Леонідівна, старший викладач, спеціаліст вищої категорії – викладач української мови і літератури.
  2. Шевчук Марина Миколаївна, спеціаліст – викладач біології і хімії.
  3. Ларікова Наталія Анатоліївна, спеціаліст – викладач зарубіжної літератури.
  4. Моргун Олена Володимирівна, старший викладач, спеціаліст вищої категорії – викладач математики, інформатики.
  5. Шимко Наталя Володимирівна, спеціаліст ІІ категорії – викладач іноземної мови,
  6. Овчар Ірина Олегівна, спеціаліст вищої категорії, викладач біології і хімії.
  7. Бондарчук Віталій Анатолійович, спеціаліст І категорії – викладач фізичної культури.
  8. Черниш Олена Федорівна, старший викладач, спеціаліст вищої категорії – викладач історії., правознавства, громадянської освіти.
  9. Лапатін Роман Анатолійович – спеціаліст, викладач фізичної культури.

Важливими напрямами управління навчальним процесом МК є розробка та впровадження інтерактивних технологій у процес навчання й посилення експертної оцінки за рівнем сформованості ключових компетентностей.