Методична комісія № 2

Методична комісія № 2 включає професії: оператор комп’ютерного набору, офісний службовець (бухгалтерія) .

Голова МК Сікорака Ліна Анатоліївна, викладач, спеціаліст вищої категорії

Методична тема комісії: «Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках професійного спрямування».

Склад методичної комісії:

  1. Жидецька Олена Олександрівна – викладач-методист, спеціаліст вищої категорії;
  2. Штуль Віктор Миколайович – викладач, спеціаліст вищої категорії;
  3. Карабєнкова Ірина Петрівна – майстер виробничого навчання І категорії;
  4. Купрієнко Алла Володимирівна – викладач. Спеціаліст І категорії, майстер виробничого навчання І категорії;
  5. Кузьменко Ольга Миколаївна – майстер виробничого навчання І категорії;
  6. Мінгалова Леся Олександрівна, майстер виробничого навчання ІІ категорії.

ІКТ здійснюють активний вплив на процес навчання і виховання учнів, оскільки змінюють схему передавання знань і методи навчання. Разом з тим, упровадження ІКТ пов’язані із застосуванням комп’ютерів і телекомунікацій, спеціального устаткування, програмних та апаратних засобів, систем обробки інформації.

Педагогічні працівники МК № 2 продовжують впроваджувати в навчальний процес елементи інноваційних педагогічних технологій: проблемне навчання, інтерактивні технології, проектні технології, комп’ютерні технології, веб-технології, Інтернет-ресурси та виробничу технологію – інтегрована система Microsoft Office для Windows, інформаційна кібербезпека.