Методична комісія № 2

Методична комісія № 2 включає професії: оператор комп’ютерного набору, офісний службовець (бухгалтерія); оператор з обробки інформації та програмного забезпечення.

Голова МК Сікорака Ліна Анатоліївна, викладач-методист, спеціаліст вищої категорії; кандидат педагогічних наук.

Методична тема комісії: «Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках професійного спрямування».

ІКТ здійснюють активний вплив на процес навчання і виховання здобувачів освіти, оскільки змінюють схему передавання знань і методи навчання. Разом з тим, упровадження ІКТ пов’язані із застосуванням комп’ютерів і телекомунікацій, спеціального устаткування, програмних та апаратних засобів, систем обробки інформації.

Педагогічні працівники МК № 2 продовжують впроваджувати в навчальний процес елементи інноваційних педагогічних технологій: проблемне навчання, інтерактивні технології, проєктні технології, комп’ютерні технології, веб-технології, Інтернет-ресурси та виробничу технологію – інтегровані засоби адміністрування (керування образами, хмарні служби, кібербезпека, офісне обладнання для оперативного оформлення і роботи з документами).

Склад методичної комісії:

  1. Жидецька Олена Олександрівна – викладач-методист, спеціаліст вищої категорії;
  2. Штуль Віктор Миколайович – викладач, спеціаліст вищої категорії;
  3. Карабєнкова Ірина Петрівна – майстер виробничого навчання І категорії;
  4. Кузьменко Ольга Миколаївна – майстер виробничого навчання І категорії;
  5. Мінгалова Леся Олександрівна, майстер виробничого навчання ІІ категорії.
  6. Присяжнюк Віталій Віталійович, майстер в.н. І категорії.