Методична комісія № 1

Методична комісія № 1 об’єднує викладачів та майстрів в.н. з професій: слюсар-електрик з ремонту електроустаткування та електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин, оператор комп’ютерного набору та оператор з обробки інформації та програмного забезпечення.

Методична тема комісії: «Впровадження та використання елементів комп’ютерної технології на уроках практичного та теоретичного спрямування».

Склад методичної комісії:

 1. Голова методичної комісії – Штуль Віктор Миколайович, викладач, спеціаліст вищої категорії;
 2. Голубовський Олег Владиславович, викладач, спеціаліст ІІ к, майстер в.н. І категорії;
 3. Рудюк Олег Віталійович, викладач, спеціаліст вищої категорії;
 4. Шарандак Михайло Васильович, викладач спеціаліст І категорії,  майстер в.н. І категорії;
 5. Дем’янчук Ігор Миколайович, викладач, спеціаліст І категорії, майстер виробничого навчання І категорії;
 6. Жидецька Олена Олександрівна, викладач-методист, спеціаліст вищої категорії;
 7. Карабєнкова Ірина Петрівна, майстер виробничого навчання І категорії;
 8. Коломієць Євген Вадимович, майстер виробничого навчання;
 9. Кузьменко Ольга Миколаївна, майстер виробничого навчання І категорії;
 10. Матвійчук Оксана Юріївна, майстер виробничого навчання;
 11. Мінгалова Леся Олександрівна, майстер виробничого навчання ІІ категорії.

Методична комісія упроваджує в навчальну діяльність комп’ютерні технології, адже, здобувачів освіти привертає новизна проведення мультимедійних уроків, а це є необхідною умовою успішності навчання, оскільки без інтересу до здобуття знань, без уяви і емоцій немислима творча діяльність здобувача освіти. Під час використання на уроці мультимедійних технологій структура уроку принципово не змінюється. У ньому, як і раніше, зберігаються всі основні етапи, змінюються, можливо, тільки їх тимчасові характеристики. Необхідно відзначити, що етап мотивації в даному випадку збільшується і несе пізнавальне навантаження. У групі під час таких уроків створюються умови для активного спілкування, за якого здобувачі освіти прагнуть висловити думки, вони з бажанням виконують завдання, виявляють цікавість до матеріалу.

ІКТ здійснюють активний вплив на процес навчання і виховання здобувачів освіти, оскільки змінюють схему передавання знань і методи навчання. Разом з тим, упровадження ІКТ пов’язані із застосуванням комп’ютерів і телекомунікацій, спеціального устаткування, програмних та апаратних засобів, систем обробки інформації.

Педагогічні працівники продовжують впроваджувати в навчальний процес елементи інноваційних педагогічних технологій: проблемне навчання, інтерактивні технології, проєктні технології, комп’ютерні технології, веб-технології, Інтернет-ресурси та виробничу технологію – інтегровані засоби адміністрування (керування образами, хмарні служби, кібербезпека, офісне обладнання для оперативного оформлення і роботи з документами).

Методична комісія упроваджує в навчальну діяльність виробничі технології:

 1. Демʼянчук І.М. Перевірка електроніки, плат, виявлення мікротріщин в пайці – цифровий електронний мікроскоп з професії слюсар-електрик з ремонту електроустаткування. Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин.
 2. Рудюк О.В. Перевірка елементної бази LED радіодеталей  –  робота з сучасним  приладом  RT 300 M з професії електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин.
 3. Шарандак М.В. Ремонт дисплейних модулів, смартфонів, телефонів або планшетів – вакуумний сепаратор з професії  електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин.