Методична діяльність

Згідно з принципами й положеннями нормативних документів про освіту, рекомендаціями НМК ПТО у Житомирській області методична робота у Житомирському професійному ліцеї Житомирської обласної ради спрямована на розвиток особистості педагога й здобувача освіти. Головні зусилля зосереджені на наданні дієвої допомоги педагогічним працівникам у підвищенні їхньої професійної майстерності, ефективному втіленню педагогічних інновацій.

ДЕВІЗ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЛІЦЕЮ

«ЛЮБОВ ДО ПРОФЕСІЇ ТА ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ + ТВОРЧИЙ ПІДХІД ТА ПРОФЕСІОНАЛІЗМ + ЩОДЕННА КРОПІТКА РОБОТА ТА НАВЧАННЯ  = ГАРАНТОВАНИЙ УСПІХ!»

Пріоритетними напрямками науково-методичної роботи педагогічний колектив обирає реалізацію компетентнісного підходу до навчально-виховного процесу, впровадження сучасних інформаційних технологій, організацію інклюзивної освіти, створення умов для підвищення своєї професійної майстерності.

Центром усієї методичної роботи в ліцеї є методичний кабінет — основний компонент підвищення кваліфікації усього педагогічного колективу, важлива ланка в системі безперервної освіти, один із засобів управління освітнім процесом.

Методичним кабінетом завідує з 2009 року Жидецька Олена Олександрівна, методист вищої категорії, має педагогічне звання «викладач-методист».

Методична робота у Житомирському професійному ліцеї спланована як відкрита, цілісна, динамічна, соціально-педагогічна система, як структурний підрозділ Річного плану ліцею, яка носить комплексний характер, реалізується за рівнем: педагог – методична комісія – методична рада ліцею – педагогічна рада.

Педагогічний колектив ефективно продовжує працювати над реалізацією освітніх завдань, сконцентрованих в єдиній методичній проблемі:

«Від інноваційного змісту освіти через професійну майстерність педагогічних працівників ліцею до формування компетентної особистості здобувача освіти»

робота над якою проводиться у формах:

КОЛЕКТИВНІЙІНДИВІДУАЛЬНІЙ
ПЕДАГОГІЧНА РАДА
МЕТОДИЧНА РАДА
– ІНСТРУКЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ НАРАДИ
– ШКОЛА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА
– ШКОЛА ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
– ШКОЛА ЦИФРОВОЇ ГРАМОТНОСТІ
– ON-LINE ЗАХОДИ
– НАСТАВНИЦТВО
ІНФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІВ
САМООСВІТА
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
РОЗРОБКА ЕЛЕКТРОННИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАСОБІВ

Для проведення колективної методичної роботи в ліцеї створені методичні комісії: