Методична діяльність

Методична робота планується та проводиться згідно з Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про методичну роботу в ПТНЗ, Статутом ЖПЛ та іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти.

Центром усієї методичної роботи в ліцеї є методичний кабінет — основний компонент підвищення кваліфікації усього педагогічного колективу, важлива ланка в системі безперервної освіти, один із засобів управління освітнім процесом. 

Методичним кабінетом завідує з 2009 року Жидецька Олена Олександрівна, методист вищої категорії, має педагогічне звання «викладач-методист».

Методична робота у Житомирському професійному ліцеї спланована як відкрита, цілісна, динамічна, соціально-педагогічна система, яка носить комплексний характер, реалізується за рівнем: педагог – методична комісія – методична рада ліцею – педагогічна рада.

Методична робота у ЖПЛ Житомирської обласної ради ведеться відповідно до наказу № 582 від 12.12.2000 «Про удосконалення методичної роботи в системі професійно-технічної освіти» і в 2020-2021 н.р. спрямована на реалізацію загальної методичної проблеми:

 «Упровадження компетентнісного підходу у освітній процес ліцею шляхом використання сучасних педагогічних та виробничих технологій», робота над якою проводиться у формах:

КОЛЕКТИВНІЙІНДИВІДУАЛЬНІЙ
– педагогічна рада
– методична рада                                          
– методичні комісії                                       
– ІМН 
– школи                                               
– круглі столи, семінари, конференції
– вебінари
– виставки   
– наставництво
інформування педагогів
– індивідуальні консультації
самоосвіта
– курси та стажування
– заходи у рамках атестації
– розробка електронних
– навчальних засобів

Для проведення колективної методичної роботи в ліцеї створені методичні комісії: