Конкурс на заміщення вакантної посади директора Житомирського професійного ліцею

 Житомирська обласна рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора Житомирського професійного ліцею Житомирської обласної ради

Повне найменування закладу: Житомирський професійний ліцей Житомирської обласної ради.

Місцезнаходження закладу: вул.  Небесної сотні, 43, м. Житомир.

Найменування посади: директор Житомирського професійного ліцею Житомирської обласної ради.

Посадові обов’язки:

– організовує діяльність професійного ліцею, вирішує питання фінансово-господарської діяльності професійного ліцею;

– діє без довіреності від імені професійного ліцею, укладає договори з юридичними та фізичними особами, представляє заклад у всіх органах державної влади, установах, громадських організаціях, на підприємствах;

– у встановленому порядку персонально відповідає за результати діяльності професійного ліцею;

– призначає на посаду та звільняє з посади працівників, затверджує відповідно до кваліфікаційних характеристик їхні посадові обов’язки;

– затверджує в межах наявного фонду заробітної плати штатний розпис та чисельність працівників професійного ліцею;

– погоджує у порядку, що встановлений Органом управління майном, структуру і штатну чисельність професійного ліцею;

– розпоряджається у межах своїх повноважень майном професійного ліцею, у тому числі його коштами (відчуження, списання та передача в користування (оренду) майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області і закріплене за професійним ліцеєм на праві оперативного управління,  здійснюються у порядку, що встановлений Органом управління майном);

– забезпечує організацію освітнього процесу, функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти та здійснення контролю за виконанням освітніх програм (навчальних планів);

– забезпечує створення необхідних умов для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників;

– створює необхідні умови для методичної та творчої роботи                    педагогічних працівників, навчання здобувачів освіти, використання                              і впровадження ними прогресивних форм і методів здобування освіти, розвитку інноваційної діяльності, проведення педагогічних експериментів;

– видає у межах своєї компетенції накази і розпорядження, заохочує працівників, здобувачів освіти професійного ліцею та застосовує передбачені законодавством заходи впливу та стягнення;

– встановлює щорічну винагороду, матеріальну допомогу, премії, доплати, надбавки до посадових окладів і ставок заробітної плати та інше матеріальне заохочення працівникам професійного ліцею за конкретні результати праці;

– забезпечує безпечні та нешкідливі умови здобуття освіти, праці;

– разом із замовниками робітничих кадрів забезпечує здобувачів освіти під час виробничого навчання та виробничої практики на виробництві спеціальним одягом та засобами індивідуального захисту;

– на підставі наданих у встановленому порядку звернень осіб з особливими освітніми потребами, їхніх батьків або законних представників утворює у визначеному законодавством порядку інклюзивні групи для навчання осіб з особливими потребами;

– забезпечує збереження та ефективне використання за призначенням  закріпленого за професійним ліцеєм майна відповідно до законодавства.

– сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу освіти;

– сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу освіти;

– дійснює інші повноваження відповідно до законодавства;

Директор професійного ліцею щорічно звітує перед загальними зборами колективу професійного ліцею.

Умови оплати праці: посадовий оклад – 7449,00 грн., надбавки, доплати та премії встановлюються згідно з контрактом, відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”, від 2004.2007 № 643 “Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки”,                            від 23.03.2011 № 373 “Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної(професійно-технічної), вищої освіти, інших  установ і закладів незалежно від їх підпорядкування”, наказів Міністерства освіти і науки України  від 26.09.2005 № 557 “Про впорядкування умов оплати раці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ”, від 15.04.1993 № 102 “Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівникам освіти”.

Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу: у конкурсі можуть брати участь особи, які вільно володіють державною мовою,  мають  вищу освіту другого рівня за ступенем магістра (спеціаліста), моральні якості і фізичний стан яких дає змогу виконувати обов’язки керівника закладу, та стаж роботи на керівних посадах системи професійної (професійно-технічної) освіти або в галузі економіки, для якої здійснюється підготовка робітничих кадрів у цьому закладі освіти, не менше трьох років.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсному відборі, подають в Житомирську обласну раду такі документи:

–  заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

– автобіографію;

– копію паспорта громадянина України або ID-картки;

– копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

          – копію трудової книжки;

     – довідку  про відсутність судимості.

Особа може подавати інші документи, які підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Документи кандидати подають особисто у Департамент освіти і науки Житомирської облдержадміністрації  з 8.00 до 17:15  протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення за адресою: м. Житомир,                        майдан  ім. С.П. Корольова, 12, каб. 509.

Про дату та місце початку конкурсного відбору буде повідомлено додатково.

Загальна тривалість конкурсу не більше двох місяців із дня  оголошення конкурсу, а в разі оскарження його результатів – не більше чотирьох місяців.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка уповноважена приймати документи для участі в конкурсі та надавати інформацію про конкурс: 

Майстренко Тетяна Миколаївна, тел.:42-14-01, е-mail: ztedu@ukr.net.

За додатковою інформацією звертатися за телефонами: 43-21-44;                43-21-45.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *