• 24.02:
  Тема «Застосування досягнень молекулярної генетики, молекулярної біології та біохімії у біотехнології. Поняття про біологічну небезпеку, біологічний тероризм та біологічний захист».
 • 22.02:
  Тема «Генна інженерія людини: досягнення та ризики. Біоетичні проблеми су­часної медицини. Сучасна біотехнологія та її основні напрямки».
 • 13.02:
  Тема «Значення для планування селекційної роботи вчення М. І. Вавилова про центри різноманітності та похо­дження культурних рослин, закону гомологічній рядів спадкової мінливості. Застосування методів ген­ної та клітинної інженерії в сучасній селекції. Захист навчальних проек­тів». Початок о 10.50
 • 09.02:
  Тема «Завдання та досягнення сучасної селекції. Внесок вітчизняних учених-селекціонерів. Сучасні методи селекції тварин, рослин і мікроо­рганізмів. Явище гетеро­зису та його генетичні основи». Початок о 09.50