• 09.02:
    Тема «Завдання та досягнення сучасної селекції. Внесок вітчизняних учених-селекціонерів. Сучасні методи селекції тварин, рослин і мікроо­рганізмів. Явище гетеро­зису та його генетичні основи». Початок о 09.50