–.04 Тема: «Захист творчих проєктів».

08.04 Тема: «SMALL TALK, або неформальна бесіда. Практична робота».

05.04 Тема: «Спілкування як інструмент професійної діяльності».

04.04 Тема: «Лабораторно-практична робота (4 години). «Психологічні властивості поведінки людини. Основні психологічні та моральні вимоги до працюючого на робочому місці”».

28.03 Тема: «Індивідуальні особливості людини. Темперамент. Самодіагностика. Робота за презентацією викладача».

28.03 Тема: «Основи професійної етики: завдання курсу, основні поняття. Тестове завдання».