Інженер з охорони праці

Відповідно до Положення про організацію роботи з охорони праці учасників освітнього процесу в установах і навчальних закладах у Житомирському   професійному ліцеї було організовано підрозділ з охорони праці.

Головною функцією підрозділу є турбота про безпеку здобувачів освіти і працівників ліцею. Крім того, серед обов’язків підрозділу – організація протипожежної безпеки.

Для забезпечення функціонування системи управління охороною праці була створена в ліцеї служба охорони праці та призначено відповідального за організацію роботи та стан охорони праці – Таранова Михайло Сергійовича − інженера з охорони праці.

Головним обов’язком інженера з охорони праці є:

  • Організовує і координує роботи з охорони праці в ЖПЛ, здійснює контроль за дотриманням у структурних підрозділах законодавчих і нормативних правових актів по охороні праці, проведенням профілактичної роботи з попередження виробничого травматизму, професійних і виробничо-обумовлених захворювань, заходів щодо створення здорових і безпечних умов праці на підприємстві, за наданням працівникам встановлених пільг і компенсацій за умовами праці.
  • Забороняє роботу на окремих ділянках, машинах, механізмах та устаткуваннях в разі виникнення ситуацій або виробничих умов, небезпечних для життя і здоров’я працюючих, чи існує загроза забруднення навколишнього середовища. Відстороняє від роботи осіб, що допустили порушення правил і норм безпеки (через безпосередніх керівників робіт, з обов’язковим повідомленням керівника підприємства).
  • Організовує наради з охорони праці, Дня Охорони праці в ліцеї на яких розглядаються питання, що входять у компетенцію служби охорони праці.
  • Організує вивчення умов праці на робочих місцях, роботу з проведення вимірів параметрів небезпечних і шкідливих виробничих факторів, атестації і сертифікації робочих місць і виробничого устаткування на відповідність вимогам охорони праці, контролює своєчасність проведення планованих заходів.
  • Бере участь у розслідувані нещасних випадків і розробці заходів для їхнього запобігання.
  • Проводить аналіз виробничого травматизму та професійних захворювань, розробляє разом з керівниками цехів і служб заходи щодо їх попередження.