Центр інклюзивної освіти

МОН розробило Національну стратегію розвитку інклюзивної освіти на  2020-2030 роки | ІВА «Освіта України»

Центр інклюзивної освіти – структурний підрозділ професійного ліцею, якій здійснює діяльність спрямовану на створення умов для отримання професійної освіти осіб з особливими освітніми потребами.

Центр утворюється з метою реалізації прав здобувачів освіти з особливими освітніми потребами на здобування якісної професійної (професійно-технічної) освіти з урахуванням їх потреб та можливостей.

Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, Указами Президента України «Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини», «Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з інвалідністю», «Про заходи, спрямовані на забезпечення додержання прав осіб з інвалідністю», Конвенцією про права осіб з інвалідністю, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», постанови Верховної Ради України, «Про охорону дитинства», постановами Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр», «Про затвердження порядку організації інклюзивного навчання у закладах професійної (професійно-технічної освіти)», наказами Міністерства освіти і науки України «Про затвердження плану заходів МОН з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року», «Про затвердження плану заходів, спрямованих на забезпечення додержання прав осіб з інвалідністю», методичними рекомендаціями Міністерства освіти і науки України щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами в закладах освіти в 2019/2020н.р., іншими актами законодавства, нормативно-правовими актами засновника та уповноваженого органу.

Кожна людина, незалежно від стану здоров’я, наявності фізичного чи інтелектуального порушення, має право на одержання професійної освіти, якість якої не різниться від якості освіти звичайних людей. 

Житомирський професійний ліцей дружній до осіб з особливими освітніми потребами.

Інклюзивна освіта – це система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права здобувати її за місцем проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього закладу.

В основу інклюзивної освіти покладена ідеологія, яка виключає будь-яку дискримінацію дітей, яка забезпечує однакове ставлення до всіх людей, але створює спеціальні умови для дітей з особливими потребами.

Для забезпечення доступності навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема їхнього безперешкодного доступу до будівлі, навчальних аудиторій та іншої інфраструктури, ліцей має обладнані відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів навчальні корпуси та гуртожиток.

У Житомирському професійному ліцеї створені сприятливі умови для осіб з особливими освітніми потребами:

  • вхід до приміщень обладнаний стаціонарними пандусами;
  • вхідні двері до приміщень забезпечують прохід людям з важкими ураженнями опорно-рухового апарату та проїзд інвалідним візком;
  • необхідні місця руху обладнані поручнями;
  • в наявності медичний пункт для забезпечення медичної допомоги;
  • виконано ремонт аудиторій та туалетів;
  • основні приміщення ліцею мають природне освітлення;
  • в ліцеї дотримується повітряно – тепловий режим;
  • чистота повітря в ліцеї забезпечується регулярністю вологого прибирання, використанням провітрювання;
  • територія подвір’я  ліцею має вільний доступ для маломобільних груп населення.

Навчальний корпус обладнано пандусом. В ньому розміщено навчальні аудиторії, лабораторії, спеціалізовані кабінети та комп’ютерні лабораторії, а також Центр професійної кар’єри, Центр інклюзивної освіти, Центр інноваційної освіти впродовж життя, Приймальна комісія, їдальня і буфет та інші інфраструктурні приміщення.

Для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, які мають захворювання опорно-рухового апарату, складається розклад занять таким чином, щоб аудиторні заняття (лекції, практичні, лабораторні) проходили в навчальному корпусі лише на першому поверсі.

В ліцеї функціонує  Освітній портал, за допомогою якого здобувачі освіти з обмеженими можливостями мають доступ до навчальних матеріалів, інформаційних пакетів дисциплін, лекційних курсів, тестів, он-лайн спілкування з викладачами ліцею. На офіційному сайті ліцею у вільному доступі є розклад занять, консультацій, через соціальні мережи здійснюється інформування здобувачів освіти про заходи, що відбуваються в навчальному середовищі.