Музей історії радіотелевізійної апаратури

Музеї, будучи скарбницею матеріальної, технічної та духовної культури народу, використовуючи закладені у них величезний науковий потенціал, здатні вирішувати питання освіти та виховання учнівської молоді. Тому важливе місце серед розгалуженої мережі музеїв України належить музеям навчальних закладів, які покликані стати органічною складовою навчально-виховної роботи. Створюються музеї з метою залучення молоді до вивчення і збереження історико-культурної спадщини українського народу, формування освіченої, розвиненої особистості та сприяння вихованню у неї патріотизму, любові до Батьківщини, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей власного народу.

Житомирський професійний ліцей славиться своїми традиціями, які закладалися і підтримуються протягом багатьох десятиліть. Тому, щоб донести до сучасної молоді всі надбання минулих поколінь, щоб зберегти у душах нинішніх учнів гордість за наше минуле та віру у майбутнє, у грудні 2015 року, під час святкування 45-річного ювілею навчального закладу, було урочисто відкрито музей історії радіотелевізійної апаратури.

Створення музею – це результат цілеспрямованої, систематичної, творчої роботи, а головне – прагнення відродити та зберегти історію рідного навчального закладу в документальних джерелах, фактографічній інформації, спогадах викладачів-ветеранів та випускників коледжу. 

Робота музею організовується на принципі самоврядування. Вищим керівним органом є Рада музею, до складу якої входять представники дирекції, голови методичних комісій, класні керівники навчальних груп. Члени ради очолюють сектори пошукової, фондової, технічної, експозиційної та просвітницької роботи; організовують роботу екскурсоводів, співпрацюють із учнівським самоврядуванням, гуртками, іншими творчими об’єднаннями та прикладають значних зусиль для того, щоб кожен член колективу відчував себе його органічною складовою.

Спочатку робота музею була представлена виставочними експонатами, що збиралися учнями та майстрами ліцею протягом багатьох років. Це була звичайна виставка старовинної побутової техніки. Кожного навчального року учні, які вступили на навчання до ліцею, залучались до пошукової роботи, активну участь в організації якої брали викладачі та майстри старших поколінь. Коли експонатів зібралась значна кількість, під музей було виділено рекреацію на 4 поверсі навчального корпусу, а з часом й окрему аудиторію біля актової зали. За допомогою учнів та майстрів виробничого навчання були виготовлені підставки та стелажі на яких розмістились експонати музею.

Сьогодні музей ліцею  –  потужний інформаційний центр у експозиціях якого представлені архівні матеріали та документальні джерела про створення, становлення та періоди розвитку закладу, його керівників, перших викладачів, історії розвитку радіотелевізійної апаратури та побутової техніки, перших персональних електронно-обчислювальних машин.

Значну частину експозиції займають матеріали про сьогодення нашого навчального закладу: здобутки творчих колективів та студентів-учасників конкурсів, фестивалів, спортивних змагань, фотохроніка загальних заходів, творчі здобутки викладачів, зокрема підручники, публікації у фахових виданнях, тези виступів на конференціях, збірки сценаріїв, поезій, відеозаписи відкритих занять, виховних годин, матеріали з досвіду роботи кращих викладачів коледжу та публікації його випускників. Вдало доповнюють музейні експозиції творчі роботи учнів. Музей сприяє візуалізації освітньо-виховного процесу, адже значний обсяг наочності, який закладений в музейних колекціях, поліпшує сприйняття інформації. 

Сьогодні музей – центр проведення цікавих заходів просвітницької та пошукової роботи. Започатковано випуск інформаційного бюлетеню «ЖВПУ-І на сторінках преси», створюються відеорепортажі за експозиціями музею, організовуються виставки ретрофотоматеріалів «У цих світлинах – історія ліцею: його святкові та буденні миті», екскурсії для першокурсників «Історія радіотелевізійної апаратури – історія розвитку культури Житомирщини», тематичні екскурсії-зустрічі «Творчі вершини учнів», «Професійні портрети випускників», «Визнання і нагороди», а також зустрічі з ветеранами «Ми Вас пам’ятаємо». Також, доброю традицією стало проведення зустрічей з випускниками, учнями-переможцями конкурсів, фестивалів та спортивних змагань.

У планах на майбутнє – поповнення музею новими експонатами, завершення пошуку документальних джерел з історії навчального закладу, творча співпраця з випускниками різних років, активізація роботи групи екскурсоводів з числа учнів, створення електронного архіву документів, організація віртуальних екскурсій, а згодом – віртуального музею.

Експонати музею: