Центр професійної кар’єри

Центр карьеры EdMarket | EdMarket

Житомирський професійний ліцей Житомирської обласної ради – є підпорядкованим Житомирській обласній раді комунальним закладом другого (базового) рівня професійної (професійно-технічної) освіти, що забезпечує реалізацію права громадян на здобуття робітничих кваліфікацій та профільної середньої освіти. Сьогодні – це сучасний заклад професійної освіти, що готує кваліфікованих робітників відповідно до вимог ринку праці.

За останні роки відкрито нові професії, що дозволяє не лише розвинути професійний потенціал регіону, а й сприяти інтелектуальному зростанню молодих кваліфікованих робітників. Особливе місце у цьому процесі належать забезпеченню учнівської молоді першим робочим місцем за фахом. З цією метою ліцей активно співпрацює з роботодавцями Житомирської області.

У Житомирському професійному ліцеї створено Центр професійної кар’єри, який має забезпечити вирішення низки проблем:

 • для міста, регіону: уповільнення тенденції зовнішньої трудової міграції підготовлених молодих кваліфікованих робітників;
 • для роботодавця: підготовка кваліфікованих робітників під потреби роботодавця завдяки розвитку моделі дуальної освіти;
 • для Житомирського професійного ліцею: працевлаштування випускників.

Мета діяльності Центру:

 • Популяризація серед дітей, молоді та дорослих робітничих професій;
 • Сприяння працевлаштування, проходженні практик, долученні до волонтерської праці випускників та здобувачів освіти Житомирського професійного ліцею, що відповідає потребам ринку праці, завдяки інтеграції бізнесу та ліцейного середовища шляхом налагодження та розвитку тісної співпраці з роботодавцями;
 • Сприяння плануванню кар’єрного розвитку та кар’єрне консультування здобувачів освіти та випускників професійного ліцею.

Основними завданнями є:

 • Допомога здобувачам освіти й випускникам знайти своє місце в умовах ринкової економіки, адаптуватись до ринку праці та вирішити проблеми зайнятості.
 • Підвищення конкурентоспроможності здобувачів освіти й випускників на ринку праці.
 • Налагодження співпраці з державною службою зайнятості населення, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, які можуть бути потенційними роботодавцями для випускників.
 • Сприяння в організації роботи профорієнтації й адаптації здобувачів освіти Житомирського професійного ліцею.
 • Організація взаємодії з потенційними роботодавцями для виконання завдань і функцій Центру розвитку кар’єри.
 • Популяризація престижності професійної освіти серед молоді.
 • Ведення інформаційної й рекламної діяльності, що відповідає напрямам роботи Центру кар’єри.
 • Створення образу Житомирського професійного ліцею, як центру підготовки висококваліфікованих робітників в очах роботодавців.

Основними пріоритетами діяльності виступають:

 • налагодження партнерства з роботодавцями з метою розвитку взаємовідносин;
 • інтеграція організацій, незалежно від форм власності, що можуть бути потенційними роботодавцями, базами для практик для здобувачів освіти і випускників в освітній процес (івент-заходи, Дні кар’єри, Форуми роботодавців, лекції, круглі столи тощо);
 • сприяння працевлаштуванню здобувачів освіти та випускників Житомирського професійного ліцею;
 • розвиток 4-стороннього партнерства: «випускники – роботодавці – органи виконавчої влади і місцевого самоврядування – інститути громадянського суспільства»;
 • розвиток взаємовідносин з представництвами Державної служби зайнятості;
 • проведення моніторингу попиту та пропозиції на ринку праці робітничих професій, підготовку яких здійснює Житомирський професійний ліцей;
 • узгодження реальних потреб ринку праці та ринку освітніх послуг;
 • он-лайн доступ до бази даних: вакансій для здобувачів освіти і випускників, що відповідають їх професійної підготовці;
 • клієнт-орієнтована система для  роботодавців, в т.ч. згідно ст. 14 ЗУ «Про зайнятість населення».

Принципи роботи Центру кар’єри Житомирського професійного ліцею:

 • відкритий простір;
 • он-лайн доступ;
 • результативність;
 • зворотній зв’язок;
 • доброзичливість.
 • надання інформації щодо напрямів підготовки в Житомирському професійному ліцеї;
 • інформування здобувачів освіти щодо попиту та пропозиції на ринку праці, пошук, підбір роботи, вибір форм зайнятості згідно професійних кваліфікацій і кваліфікацій майбутнього в країні та за кордоном;
 • консультування здобувачів освіти з планування кар’єри, стратегії та тактики працевлаштування, самомотивації;
 • організація зустрічей з роботодавцями, бізнесменами, представниками об’єднаних територіальних громад, а також інформаційних, методичних, освітніх заходів, що пов’язані з розвитком кар’єри та зайнятістю;
 • консультування здобувачів освіти і співробітників у розробці та реалізації проектів;
 • координування взаємовідносин Житомирського професійного ліцею та зовнішніх інституцій, соціальних та економічних партнерів щодо проведення набору здобувачів освіти/випуску кваліфікованих робітників;
 • збір, узагальнення й аналіз інформації Житомирського професійного ліцею, що стосується кар’єри та працевлаштування здобувачів освіти;
 • проведення бесід з випускниками та роботодавцями щодо ситуації із зайнятістю й узгодження відповідно до цього діяльності центру;
 • медіація, навчання та надання консалтингових послуг, ведення договірної роботи.

Для здобувачів освіти: освіта, кар’єра, інформації, консультування.

Для роботодавців: співпраця, економічне та соціальне партнерство, координація, розвиток.

Контактна інформація:

 •  м. Житомир, вул. Небесної Сотні, 43
 •  Телефон: (0412) 47-32-71, 47-32-74
 •  E-mail: ztvpui@gmail.com

Зв’язок з роботодавцями:

Документи: