Відділ бухгалтерського обліку

Бухгалтерія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну, Житомирської обласної державної адміністрації та іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність бюджетної установи, наказами керівника Житомирського професійного ліцею, а також положенням про бухгалтерську службу.

Основними завданнями бухгалтерії є:

1) ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності професійного ліцею та складення звітності;

2) відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

3) забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

4) забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

5) запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

6) вчасну виплату заробітної плати педагогічним працівникам та співробітникам, стипендії здобувачам освіти, які навчаються за рахунок бюджетного фінансування.

У цьому відділі завжди можна отримати кваліфіковану консультацію з приводу нарахувань заробітної плати за рахунок бюджетного та спеціальних фондів, стипендії, інших виплат, правильного ведення бухгалтерського обліку матеріально-відповідальними особами у структурних підрозділах, а також отримати іншу інформацію, потрібну в процесі роботи різних служб і підрозділів ліцею.  

Очолює даний підрозділ головний бухгалтер Ганчієвська Вікторія Володимирівна. У її підпорядкуванні знаходиться колектив із досвідчених бухгалтерів, які забезпечують точне відображення всіх фінансових операцій на рахунках бухгалтерського обліку.

Результатом злагодженої роботи колективу бухгалтерії є вчасне складання балансів, своєчасне звітування перед Житомирською обласною радою, державним казначейством, державними фондами та іншими державними установами.

Підрозділ працює в тісній взаємодії з іншими підрозділами професійного ліцею: інспектором з кадрів, навчальною частиною, бібліотекою, профспілковими комітетами та іншими.