Педагогічна рада – колегіальний орган Житомирського професійного ліцею Житомирської обласної ради, який координує питання навчально-виробничої, навчально-виховної та навчально-методичної роботи.

Педагогічна рада – це рада педагогів, які дійсно радяться, а не „засідають”, така рада повинна приносити професійне задоволення, бажання здійснити окреслене, впевненість, а не навпаки.

Педагогічна рада функціонує не тільки як орган розгляду, а і як орган рішення життєво важливих для навчального закладу питань, інструмент колективного управління, допомогти розвити творче мислення педагога.

Функції педагогічної ради:

  • управлінські;
  • методичні;
  • виховні;
  • соціально-педагогічні.

До складу педагогічної ради Житомирського професійного ліцею входять: директор, заступники директора, методист, старший майстер, викладачі, майстри виробничого навчання, вихователі, практичний психолог, соціальний педагог, керівники гуртків, медичний працівник, інші спеціалісти.

Склад педагогічної ради затверджується наказом директора ліцею.

На засідання педагогічної ради можуть запрошуватися представники громадських організацій, педагогічні працівники інших навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють. Особи, запрошені на засідання педагогічної ради, мають право дорадчого голосу.

Головою педагогічної ради ліцею є його директор.

Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.

Педагогічна рада скликається не рідше одного разу на два місяці.

При необхідності проводяться позачергові засідання. Упродовж року відбувається 4-5 засідань педагогічної ради.