Академічна доброчесність

Житомирський професійний ліцей Житомирської обласної ради значну увагу приділяє дотриманню правил та принципів академічної доброчесності в освітньому процесі. Впровадження таких принципів академічної доброчесності означає, що в процесі навчання здобувачі освіти, педагогічні працівники мають дотримуватись, передусім, принципів чесної, відповідальної праці та навчання.

З метою поширення практичних знань і навичок у впровадженні основних принципів академічної доброчесності в Ліцеї проводяться зібрання, тренінги та семінари.

Становлення системи забезпечення академічної доброчесності в Ліцеї відбувалося поступово протягом 3-річного періоду, у відповідності з етапами формування законодавчої бази на загальнодержавному рівні.

Базовими нормативними документами в Ліцеї є Положення про академічну доброчесність та етику академічних взаємовідносин.

Відповідно до нього усім представникам ліцейної спільноти наказано керуватись у повсякденній роботі етичними принципами і моральними нормами Етичного кодексу.

Учасники освітнього процесу повинні бути взірцем етичної поведінки та допомагати іншим у розвитку такої поведінки. Важливо запобігати та уникати порушення норм етичних стандартів унаслідок конфлікту інтересів, утримуватись від будь-яких форм корупції, дотримуватись вимог законодавства, нормативних актів та загальноприйнятих правил поведінки, а також вирішувати конфліктні ситуації конструктивно, в атмосфері взаєморозуміння та поваги, предметно та справедливо.

Рекомендується використовувати наступне програмне забезпечення для пошуку плагіату:

Корисні матеріали та посилання: