Адміністративно-господарчий відділ

Господарський відділ Житомирського професійного ліцею забезпечений персоналом, який має професійну підготовку, кваліфікацію та досвід роботи. Кожен фахівець має посадову інструкцію, яка встановлює функції, обов’язки, права, повноваження та відповідальність, вимоги до освіти, технічних знань та досвіду роботи.

Відділ відповідає за господарське забезпечення освітнього процесу, за утримання у відповідному санітарному та гігієнічному стані навчальних, службових та побутових приміщень. Організовує побут та відпочинок співробітників та здобувачів освіти в навчальних корпусах та прилеглої до них території. Організовує заходи з благоустрою, озелененню та прибиранню території, закріпленої за навчальними корпусами, від сміття, опалого листя та снігу; вивезення на переробку твердих побутових відходів та сміття.

Господарський відділ очолює завідувач господарством Кривий Анатолій Іванович, який призначається та звільняється з посади наказом директора. У своїй роботі адміністративно-господарський відділ керується чинним законодавством України, наказами Міністерства освіти і науки України, директора.

Основні задачі та функції:

 • Розвиток та удосконалення матеріально-технічної бази ліцею, направлених на господарське забезпечення освітнього процесу. Проведення системи заходів з комплектування навчально-лабораторних, службових та побутових приміщень меблями, господарським інвентарем та обладнанням, та забезпечення їх експлуатаційних якостей у встановлені нормативні строки.
 • Організація технічно-грамотної експлуатації всіх споруд; вчасне проведення системних та поточних ремонтів з метою довгострокового експлуатаційного зберігання, забезпечення пожежної безпеки та безпечних умов праці.
 • Господарське забезпечення побуту та відпочинку здобувачів освіти, педагогічних працівників та співробітників.
 • Підтримування разом зі службою охорони у навчальних корпусах належного пропускного режиму; дотримання відповідного санітарного стану приміщень; забезпечення ощадного витрачання електроенергії, питної води та тепла; проведення заходів по економічному використанню витратних матеріалів на прибирання приміщень,
 • Підбір, розстановка та виховання кадрів структурних підрозділів відділу, мобілізація відділу на своєчасне та якісне виконання завдань.
 • Господарське забезпечення навчального процесу та утримання у належному санітарно-гігієнічному стані всіх приміщень навчального корпусу та прилеглої до нього території,
 • Забезпечення потреби навчальних корпусів у меблях, м’якому інвентарі, предметах культурно-побутового та господарського призначення.
 • Проведення постійного обліку та контролю за збереженням та належним використанням матеріальних ресурсів та інвентарю; достовірне списання матеріальних цінностей, утримання матеріальних збитків з винуватців; дотримання у відділі фінансової та штатної дисципліни.
 • Утворення для співробітників та студентів нормальних умов праці; забезпечення у навчальних корпусах пожежної безпеки.
 • Підбір, розстановка та виховання кадрів, робітників та молодшого обслуговуючого персоналу, зміцнення трудової, виробничої, технологічної та виконавчої дисципліни у підрозділах відділу.

Структура:

У прямому підпорядкуванні завідувача господарством адміністративно-господарського відділу знаходяться комендант та обслуговуючий персонал навчальних корпусів.

Контактна інформація:

 • Завідувач господарством: Кривий Анатолій Іванович
 • Телефон: +38 (0412) 47-32-78
 • E-mail: